ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์

โรงพยาบาลวาริชภูมิได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เตือนอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *