งานแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป…
ติดต่อสอบถาม ได้ที่งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวาริชภูมิ
โทร 042-973751-6 ต่อ 437 หรือ 098-2425909

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *