ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *