ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *