ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม โดยวิธีคัดเลือกสำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม โดยวิธีคัดเลือกสำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *