เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR)เสนอราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ โครงการสร้างสุขภาพส่งสมบุญ เดินวิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ2561

เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR)เสนอราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ โครงการสร้างสุขภาพส่งสมบุญ เดินวิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *