ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน

Read more

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม โดยวิธีคัดเลือกสำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม โดยวิธีคัดเลือกสำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Read more

เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR)เสนอราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ โครงการสร้างสุขภาพส่งสมบุญ เดินวิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ2561

เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR)เสนอราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ โครงการสร้างสุขภาพส่งสมบุญ เดินวิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ2561

Read more

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 โรงพยาลวาริชภูมิ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

Read more

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more