ขออนุญาติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

เผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนครประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๐ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับ โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนครประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๐ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับ โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Read more

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Read more

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวาริชภูมิ

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด

Read more

ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด

Read more