ขออนุญาติเผยแพร่รายงาน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาติเผยแพร่รายงาน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ >>Download<<

Read more

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

ขอเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขอเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลวาริชภูมิ ทางเว็บไซด์หน่วยงาน  

Read more

ขออนุญาติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขออนุญาติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more