ประกาศโรงพยาบาลวาริชภูมิ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเงิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลวาริชภูมิ ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายวัน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ >>DOWNLOAD<<

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลวาริชภูมิ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด

Read more

รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลวาริชภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข >>DOWNLOND<<

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ วิ่ง 26 ชั่วโมง” โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ วิ่ง 26 ชั่วโมง” ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึงวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลวาริชภูมิ  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Read more