ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่ได้มีโรงพยาบาลวาริชภูมิ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ลำดับที่ 1 นางสาวชุติมา 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศโรงพยาบาลวาริชภมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ >>ดาวน์โหลด<<

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)

โรงพยาบาลวาริชภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา และพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 นั้น บัดนี้

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ด้วย โรงพยาบาลวาริชภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา และพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการรับสมัค

Read more

ประกาศโรงพยาบาลวาริชภูมิ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเงิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลวาริชภูมิ ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายวัน โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ >>DOWNLOAD<<

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลวาริชภูมิ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด

Read more

รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลวาริชภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข >>DOWNLOND<<

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

Read more