แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

บันทึกขออนุมัติแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Read more

โครงการการอบรม แพทย์แผนไทยเดลิเวอรี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการการอบรม แพทย์แผนไทยเดลิเวอรี่ ได้จัดให้บริการประชาชนเข้าถึงการให้บริการแพทย์แผนไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2560- กันยายน 2561 ตามแผนตารางการปฏิบัติงานโครงการประจำเดือน ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถดูตารางให้บริการได้ >>ที่นี่<< รายละเอียดโครงการอบรม >>>ดาว์นโหลด<<<

Read more

งานแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป…

Read more