ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ และเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือฯ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลวาริชภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลวาริชภูมิ

Read more

เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลวาริชภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์ฌหลด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSodium chloride3% 500 ml bottle ,D-5N/4 500ml bottle, D-5N/5 500 ml bottle, D5S 1000 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSodium chloride3% 500 ml bottle ,D-5N/4 500ml bottle, D-5N/5 500 ml bottle, D5S 1000 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

Read more